×

Bezpieczeństwo przedmiotów w naszym otoczeniu

Bezpieczeństwo przedmiotów w naszym otoczeniu

zdjeciaWspółczesna technika pozwoliła na rozwój nie tylko metod produkcyjnych, ale również wielu sposobów badania komponentów oraz produktów przed oddaniem ich do użytku nabywcom.

Pozwala to na zachowanie bezpieczeństwa użytkowania, co jest wymagane obecnie przez liczne instytucje kontrolne w zakładach produkcyjnych. Niestety, nie zawsze badania nieniszczące są w stanie dobrze sprawdzić się w przypadku niektórych komponentów. Z tego powodu nadal stosuje się pewne typy badań niszczących, szczególnie zaś badania makroskopowe.

Zasady badań makroskopowych, a także następnie sposób opisania ich wyniku, są szczegółowo przedstawione w odpowiednich rozporządzeniach.

Regulacje te pozwalają na ujednolicenie przebiegu badań, co sprawia, że jego wyniki przedstawiane są w sposób obiektywny. W innym przypadku mogłoby dojść do prób polepszania wyników badań przez stosowanie różnych ich metod. Obecnie badania makroskopowe należą do jednych z najprostszych badań, a zarówno – badań najstarszych, jeśli chodzi o metody niszczące.

Do badania makroskopowego należy przygotować odpowiednio materiał. Próbka można być wytrawiona albo nie; do procesu trawienia stosuje się właściwe odczynniki, zależnie od tego, z jakim materiałem mamy do czynienia. Przedtem próbka poddawana jest szlifowaniu, i tutaj również są konkretne ograniczenia co do typu szlifierki oraz papieru. Szlifowanie należy wykonywać na mokro.

Ostatecznie, po wysuszeniu próbki, należy zbadać ją albo za pomocą powiększenia – maksymalnie trzydziestokrotnego – albo bez żadnych powiększeń. Badaniu może być poddana zarówno sama próbka, jak również profesjonalnie i według wskazań wykonane jej zdjęcie. Określone są warunki, w jakich wykonuje się samego przeglądu próbki. Badania makroskopowe na tym etapie powinny być wykonywane przy świetle dziennym bądź, w razie niemożności znalezienia takiego, świetle sztucznym o określonym, minimalnym natężeniu.

Obostrzenia dotyczące badań makroskopowych pozwalają na ich obiektywne przeprowadzanie, zaś ich niska cena sprawia, że badane mogą być właściwie wszystkie komponenty, które następnie mają uczestniczyć w procesie produkcji.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Twitter

Opublikuj komentarz

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.