×

Stymulator wzrostu roślin

Stymulator wzrostu roślin

Stymulator wzrostu roślin to produkt przeznaczony do poprawy kondycji roślin. Jego zadania polegają m.in na umiejętnym wykorzystaniu potencjału plonotwórczego poszczególnych gatunków roślin. Powinien on wspomagać wszystkie procesy życiowe organizmu,  co będzie przejawiało się wzrostem, dojrzewaniem, rozrostem roślin.

Stymulator wzrostu roślin zawiera różnego rodzaju substancje, każda z nich ma trochę inne zadanie, ale w sumie mają on poprawić rozwój fizjologiczny roślin. Te substancje to m.in. roślinne hormony ,takie jak auksyny i cytokininy ,grupy fenolowe, kwas askorbinowy, wyciągi roślinne z mieszanek roślin, aminokwasy, kwasy fulwowe, kwasy humusowe i wiele innych.

Ogromne znaczenie w składzie stymulatora rozwoju roślin mają wolne aminokwasy ,niezwiązane w łańcuchach polipeptydowych. Im jest ich więcej w danym preparacie, tym ten produkt działa efektywniej. Aminokwasy są lepiej absorbowane przez rośliny i wbudowywane w ich struktury białkowe. Aminokwasy wspierają rozwój wegetatywny roślin, tym samym poprawiając masę i jakość plonu. Każda roślina, której kondycja jest coraz lepsza, wykorzystuje skuteczniej swój potencjał plonotwórczy.

Kiedy powinno się stosować stymulator wzrostu roślin?

Najlepiej stymulator wzrostu roślin zastosować w okresie poprzedzającym ich największy wydatek energetyczny lub na jego wstępie. Ten wydatek energetyczny związany jest z następującymi po sobie fazami roślin i przechodzeniem od rozwoju wegetatywnego w generatywny.

Rośliny, w stosunku do których stosuje się stymulator wzrostu, wykazują się mniejszą podatnością na stres, który mogą wywołać niesprzyjające warunki atmosferyczne: susza, mróz, przymrozki. Obniżenie poziomu tego stresu przekłada się na wyższy i lepszy jakościowo plon. Rośliny potraktowane stymulatorem wzrostu sięgają do swoich naturalnych poziomów tolerancji na czynniki stresu, poprawiając i zwiększając siły witalne , które pomogą uporać się im z warunkami pogodowymi.

Badania przeprowadzone na roślinach, w stosunku do których zastosowano stymulatory wzrostu, potwierdzają rozbudzenie procesów życiowych rośliny na każdym poziomie jej organizacji biologicznej: na poziomie tkanki, komórki, procesów biochemicznych, fizjologicznych, metabolizmu, poziomie molekularnym . Ewidentna pomoc, jaką otrzymują rośliny w procesie radzenia sobie w warunkach stresu dotyczy również innych czynników. Stymulator wzrostu roślin pomaga również roślinom w procesie wzrostu i rozwoju szczególnie w niekorzystnych warunkach glebowych. Produkty te można stosować podczas kwitnienia , zawiązywania i rozwoju owoców.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Twitter

Opublikuj komentarz

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.