×

Obowiązkowe kontrole placów zabaw

Obowiązkowe kontrole placów zabaw


Sale zabaw, place zabaw, skateparki czy też siłownie plenerowe powinny obowiązkowo przechodzić przeglądy.

W jakim celu przeglądy placów zabaw są wykonywane? Chodzi tutaj głównie o wykrycie wszelkich usterek, które są wynikiem wandalizmu, zużycia czy też działania atmosferycznych warunków.

Warto zauważyć, że dla każdego rodzaju wyposażeń jest dedykowana inna norma oraz inne wymogi, którymi kierować się należy podczas tak zwanych przeglądów okresowych. A czy jasne czym są kontrole placów zabaw? Są to czynności, których bezpośrednim celem jest sprawdzenie konkretnego placu zabaw pod kątem dalszej przydatności oraz użycia. Jeśli chodzi o place zabaw to mamy tutaj do czynienia z trzema rodzajami przeglądów. Pierwsze to okresowe oględziny. Wykonuje się je co jeden do siedmiu dni. Kolejny rodzaj kontroli to funkcjonalna kontrola. Jest ona wykonywana co miesiąc do trzech. Ostatnia kontrola to kontrola główna, czyli kontrola całoroczna. Wszelkie kontrole muszą być udokumentowane oraz wykonywane przez personel kompetentny. Sam poziom kompetencji personelu musi być różny w zależności od samego rodzaju przeglądu. W celu zapobiegania wypadkom, właściciel placu zabaw powinien zapewnić odpowiedni plan jego kontroli jak i także jego przestrzeganie. Bardzo ważną informacją jest fakt, że bez właściwego nadzoru nad placami zabaw jest naprawdę przyczyną wielu wypadków na tego typu obiektach. Właściciel placu zabaw jest zobowiązany do zadbania o przeprowadzenie przeglądów tylko i wyłącznie przez kompetentne osoby oraz także dokonywanie na bieżąco napraw stosownych. Gdy place zabaw nie będą miały ważnych przeglądów, to właściciel może zostać naprawdę słono ukarany. Kary są naprawdę wysokie. Na rynku znajdziemy bez najmniejszego problemu firmy, które zajmują się w sposób profesjonalny właśnie zarówno kontrolą placów zabaw jak i także ich przeglądem. Warto jednak wybrać dobrą firmę i profesjonalną, które swoje obowiązki wykonują należycie.

Właścicielom placów zabaw powinno zależeć tylko i wyłącznie na bezpieczeństwie oraz na zdrowiu dzieci, które na ich placu zabaw się bawią. Gdyby coś się wydarzyło, to właśnie właściciele będą mieć dzieci na sumieniu.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Twitter

Opublikuj komentarz

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.